Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for 15. november 2008

Lykkeliten – Ulmes verden

 
TILSLAGSORD ARTIKKEL FRA BOKMÅLSORDBOKA (offisiell rettskriving)
lykke
lykke lykka el. -n (norr lykka, lty (ge)lucke ‘skjebne; lykke’)
  1 skjebne, tilfeldighet prøve l-n / er l-n god, rekker vi toget
  2 god skjebne, hell fiskel-, vinnerl- / ha l-n med seg / bedre l- neste gang! / det var en l- at skredet gikk bortenfor husene / til all l- heldigvis, som vel var / gjøre l- hos publikum ha suksess / l-n var bedre enn forstanden / l- på reisen! god reise!; ofte iron: jeg er likeglad, det samme kan det være / i ønsker: til l- (med dagen, konfirmanten)! gratulerer! / l- til! godt ønske for en som skal begynne med noe
  3 gode levekår jordisk l-
  4 dyp og varig følelse av glede og velvære finne l-n / stråle av l-
 
TILSLAGSORD ARTIKKEL FRA BOKMÅLSORDBOKA (offisiell rettskriving)
liten
liten adj lita el. liten, lite, små; bf lille, jf *vesle; komp mindre, superl minst (norr lítill, akk. lítinn)
  1 som ikke er stor; under middels høy et lite hus / bo i en l- by / l- porsjon / være l- av vekst
  2 svært ung, ikke voksen da jeg var lita / hun har små barn
  3 kortvarig, knapp en l- stund / en l- pause / en l- time / ha l- tid
  4 ubetydelig, svak kjenne seg l- / en l- feil / det spiller l- rolle hva du gjør / vise l- interesse for noe / gjøre seg l- vise seg smålig; nedverdige seg
  5 subst: hun skal ha en l- venter barn
  6 subst: ikke mye det var lite om å gjøre / det skal lite til / ha lite å leve av / ha lite å si spille liten rolle, ha liten innvirkning / han er lite å se på / det er lite ved henne hun er lite tess
  7 adv, trykktungt: kjenne lite til forholdene / det er lite sannsynlig / lite fisk, folk, snø / være lite for seg tiltaksløs; blyg / det var lite hyggelig gjort / lite godt dårligste karakter (i grunnskolen)

Lykkeliten… -kan leses forlengs, men som oftest må det leses baklengs…

.

Reklame

Read Full Post »